Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Van Walstijn

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 5 juli 2017 aan drs. M.W. van Walstijn het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Deze onderscheiding is aan de heer Van Walstijn toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Directeur Informatie- en Communicatietechnologie.

De versierselen zijn hem op woensdag 23 augustus 2017 uitgereikt.

RVD, nr. 188