Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Verkerk

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 20 september 2017 aan mr.drs. G.A.A. Verkerk het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer Verkerk toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Commissaris van de Koninklijke Grafkelder te Delft, een functie die gekoppeld is aan die van Burgemeester van Delft.

De versierselen zijn hem op donderdag 5 oktober 2017 uitgereikt.

RVD, nr. 243