Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Van der Louw

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 29 november 2017 aan Zijne Excellentie drs. J.A. van der Louw, Generaal-majoor der Fuseliers, het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer Van der Louw toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Chef van het Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning.

De versierselen zijn hem op woensdag 13 december 2017 uitgereikt.

RVD, nr. 295