Erekruis in de Huisorde van Oranje

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 11 januari 2018 Luitenant-kolonel der Militaire Administratie b.d. mevrouw E.A. Polman, adjudant i.b.d. van Koningin Beatrix, het Groot Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Groot Erekruis is aan mevrouw Polman bij bevordering toegekend ter gelegenheid van haar afscheid als Griffier van de Kanselarij der Huisorden.

De versierselen zijn haar op dinsdag 23 januari 2018 uitgereikt.

Mevrouw Polman is per 1 januari 2018 opgevolgd door mevrouw L.H. Haverkamp Begemann, die reeds als particulier secretaris van H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden bij het Hof werkzaam is.