Koning reikt Militaire Willems-Orde uit

Zijne Majesteit de Koning reikt vrijdag 31 augustus op het Binnenhof in Den Haag in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte de Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter van de Koninklijke Luchtmacht. Majoor De Ruiter wordt benoemd tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse. De Ruiter ontvangt de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding vanwege zijn te allen tijde beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan, met een onvoorwaardelijk grote loyaliteit naar zijn collega’s op de grond.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Robin Utrecht
De Koning reikt de Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter.
Vergroot afbeelding ""
Beeld: ©Kanselarij der Nederlandse Orden
Militaire Willems-Orde, Ridder Grootkruis (sjerp)

Minister Bijleveld van Defensie heeft majoor De Ruiter voor deze onderscheiding voorgedragen op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over voordrachten of aanvragen tot decoratie van militairen, burgers of eenheden, die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden.

De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. Zijne Majesteit de Koning is Grootmeester van de Orde. De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.

De laatste individuele Militaire Willems-Orde werd op 4 december 2014 toegekend aan majoor Gijs Tuinman van het wapen der infanterie. Er zijn heden nog drie Ridders Militaire Willems-Orde in leven. Enkele nationale en internationale militaire eenheden zijn ook drager van de Militaire Willems-Orde, waarvan het Korps Commandotroepen op 15 maart 2016 de laatste ontvanger was.

RVD, nr 151

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Defensie
De Koning en Koningin Máxima betreden het Binnenhof voor de uitreiking van de Militaire Willems-Orde aan majoor De Ruiter.
Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD
Het 301 Squadron maakt een fly by, nadat majoor Roy de Ruiter de Militaire Willems-Orde heeft ontvangen.