Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Halberstadt

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 17 oktober 2018 het Erekruis van de Huisorde van Oranje toegekend aan Professor drs. V. Halberstadt.

Het Erekruis is aan de heer Halberstadt toegekend vanwege zijn vele verdiensten over een lange periode voor het Koninklijk Huis.

De onderscheiding is hem op maandag 29 oktober 2018 uitgereikt.

RVD, nr. 255