Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heren Asselbergs, Ten Cate, Fokkens, Veen, De Wijkerslooth de Weerdesteyn

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikkingen van 19 december 2018 aan mr. J.J.P.M. Asselbergs, mr. E. ten Cate, ing. B. Fokkens, de heer E.W. Veen, en jonkheer ir. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis werd aan hen toegekend ter gelegenheid van hun afscheid als kamerheer van Zijne Majesteit de Koning.

De onderscheidingen werden op dinsdag 15 januari 2019 uitgereikt.

RVD, nr. 6