Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Quarles van Ufford

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 11 februari 2019 aan Jonkheer mr. H.D.N. (Herman) Quarles van Ufford het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Herman Quarles van Ufford werd in 2014 directeur en in 2015 plaatsvervangend directeur-generaal bij de Rijksvoorlichtingsdienst. In beide functies verzorgde hij de woordvoering en communicatie van het Koninklijk Huis. De onderscheiding is aan de heer Quarles van Ufford toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid op 18 februari a.s.

De versierselen zijn hem op woensdag 13 februari 2019 uitgereikt.

RVD, nr. 34