Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Manche

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 19 december 2018 aan drs. F.L. (Freek) Manche het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan hem toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als plaatsvervangend Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. De heer Manche is per 18 februari 2019 benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

De onderscheiding is hem op donderdag 21 februari 2019 uitgereikt.

RVD, nr. 41