Erekruis van de Huisorde van Oranje voor mevrouw Eerkes

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 11 maart 2019 aan mevrouw mr. H.G. Eerkes het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

De onderscheiding is aan mevrouw Eerkes toegekend ter gelegenheid van haar afscheid op 1 maart 2019 als Particulier Secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

De versierselen zijn aan haar uitgereikt op donderdag 21 maart 2019.

RVD, nr. 63