Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Van Krieken

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 18 juni 2019 aan de heer J. van Krieken het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

De onderscheiding is aan de heer Van Krieken toegekend wegens zijn bijzondere verdiensten als muziekadviseur.

De versierselen zijn aan hem uitgereikt op maandag 1 juli 2019. 

RVD, nr. 154