Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Versteeg

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 18 juni 2019 aan de heer J. Versteeg het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

De onderscheiding is aan de heer Versteeg toegekend voor zijn verdiensten als grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning in de periode 2015 tot 2019.

De versierselen zijn aan hem uitgereikt op dinsdag 2 juli 2019. 

RVD, nr. 156