Erekruis van de Huisorde van Oranje

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 20 januari 2020 aan mevrouw L.C. Lieveld het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Mevrouw Lieveld is verpleegkundige. De onderscheiding is aan haar toegekend voor haar grote verdiensten voor leden van de Koninklijke Familie gedurende een aantal decennia.

De versierselen zijn aan haar uitgereikt op maandag 3 februari 2020. 

RVD, nr. 19