02 november Ontvangst fractievoorzitters SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Paleis Huis ten Bosch, Den Haag

Koning Willem-Alexander ontvangt voor een kennismaking achtereenvolgens de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de SP, mr. R.A. (Rik) Janssen, de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren, drs. N.K. (Niko) Koffeman, en de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie, J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa.        

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander ontvangt Rik Janssen van de SP
Beeld: ©Wesley de Wit
De Koning ontvangt de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de SP, de heer Rik Janssen.
Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander ontvangt Niko Koffeman van Partij voor de Dieren
Beeld: ©Wesley de Wit
De Koning ontvangt de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren, de heer Niko Koffeman.
Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander ontvangt Tineke Huizinga-Heringa van de ChristenUnie
Beeld: ©Wesley de Wit
De Koning ontvangt de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie, mevrouw Tineke Huizinga-Heringa.