Koninklijk Paar biedt de heer Verbeek afscheidslunch aan

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben woensdagmiddag 1 november L. (Leendert) Verbeek een lunch aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland.

RVD, nr. 282