Koninklijk Paar in gesprek over de doorwerking in Nederland van de situatie in Israël en Palestijnse Gebieden

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima ontvingen maandagavond 6 november op Paleis Huis ten Bosch een aantal vertegenwoordigers van organisaties, maatschappelijke groepen en initiatieven in Nederland in verband met de situatie in Israël en Palestijnse Gebieden.

Het gesprek ging over de doorwerking van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten in het leven van mensen in Nederland. De deelnemers aan het gesprek wisselden onder meer van gedachten over manieren waarop in Nederland met respect voor ieders gevoelens onderling begrip kan worden versterkt.

RVD, nr. 285

“We spraken vandaag met betrokkenen in Nederland over de verschrikkelijke situatie in Gaza en Israël. Zij deelden met ons hun verdriet over het onmetelijke menselijk leed, hun angst voor de reacties in de samenleving en gevoelens van onveiligheid. We spraken ook over de hoop op begrip en respect voor elkaar en de volhardende inzet die daarvoor nodig is. We leven intens mee in deze moeilijke tijd en staan met hen voor een veilige en vreedzame samenleving voor iedereen.” – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima