Koning ontvangt advocaten-generaal ter beëdiging

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 29 mei op Paleis Noordeinde achtereenvolgens ontvangen mevrouw prof. mr. L.M. Coenraad en de heer prof. mr. F. Ibili. Mevrouw Coenraad en de heer Ibili werden ontvangen vanwege hun benoemingen tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Advocaten-generaal Coenraad en Ibili zijn ten overstaan van de Koning beëdigd.

RVD, nr. 155