Koning ontvangt staatsraad en staatsraad in buitengewone dienst ter beëdiging

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 29 mei op Paleis Noordeinde achtereenvolgens ontvangen de heer mr. C.G. van der Staaij en de heer mr. F.R. Salomons. De heer Van der Staaij werd ontvangen vanwege zijn benoeming tot staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State, en de heer Salomons werd ontvangen vanwege zijn benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Staatsraden Van der Staaij en Salomons zijn ten overstaan van de Koning beëdigd.

RVD, nr. 156