Koning brengt bezoek aan ‘De kracht van groen Zoetermeer’ in Hof van Seghwaert

Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 29 juni een werkbezoek gebracht aan Gilde Stadstuiniers Zoetermeer in de Hof van Seghwaert. Het Gilde Stadstuiniers heeft in 2015 het initiatief genomen voor ‘De kracht van groen Zoetermeer’. Het Oranje Fonds heeft dit driejarige project financieel ondersteund. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Met ‘De kracht van groen Zoetermeer’ is Gilde Stadstuiniers samenwerkingsverbanden aangegaan met lokale groeninitiatieven en maatschappelijke organisaties, om mensen te betrekken bij hun buurt en bewust te laten worden van het groen in hun omgeving, zoals stads- en buurtgroen, wijktuinen, moestuinen en boomgaarden. Het project brengt vrijwilligers en wijkbewoners, mensen met een beperking en mensen in een re-integratietraject met elkaar in contact en leert hen samen het lokale groen te beheren en behouden. De Hof van Seghwaert is een historische perenboomgaard midden in de woonwijk Seghwaert die in 2014 door bewoners werd omgevormd tot een wijktuin. Het is nu een ontmoetingsplek voor de buurt die plaats biedt aan meerdere participatieprojecten.

Koning Willem-Alexander sprak met de initiatiefnemers over de aanpak van Gilde Stadstuiniers Zoetermeer, de samenwerking met diverse partijen en de impact op de buurt. Daarnaast ontmoette de Koning enkele buurtbewoners en deelnemers aan de verschillende projecten. Zij vertelden over hun werkzaamheden en over de betekenis van de tuin voor hen en voor de sociale samenhang in de buurt. Afsluitend bekeek Koning Willem-Alexander de tuin en de boomgaard en kreeg uitleg van vrijwilligers over de wijze waarop verschillende initiatieven in de tuin zijn opgezet.

Tijdens het werkbezoek werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

RVD, nr. 117