Gebruik van foto’s en video’s

Het auteursrecht op de foto’s in de rubriek ‘Downloadfoto’s’ berust bij de RVD en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is toegestaan de foto’s kosteloos te downloaden voor redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. 

Historisch beeldmateriaal van de Rijksvoorlichtingsdienst is verkrijgbaar via het Nationaal Archief.

Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van derden moet afgestemd worden met desbetreffende(n). Het copyright staat bij het beeldmateriaal vermeld. 

Voor het plaatsen van foto’s van leden van het Koninklijk Huis op gebruiksvoorwerpen bestemd om in omloop te brengen hoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd. 

De RVD behoudt zich het recht voor achteraf op te treden als de (wijze van) openbaarmaking van beeldmateriaal naar RVD-oordeel in strijd is met de Koninklijke waardigheid, is te beschouwen als promotioneel gebruik (reclame) of gebruikt wordt met een ideëel oogmerk. 

De RVD reageert niet op vragen van derden of in bepaalde gevallen (juridische) stappen worden ondernomen.