Toespraken

Toespraken van leden van het Koninklijk Huis worden na het uitspreken op www.koninklijkhuis.nl geplaatst. Naast toespraken bij openbare optredens worden onder meer ook de Troonredes en kersttoespraken op deze website gepubliceerd.