Voorbereiding Prinsjesdag 2016

Ieder jaar op Prinsjesdag neemt Zijne Majesteit de Koning plaats op de troon in de Ridderzaal en spreekt in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal de regeringsverklaring uit – beter bekend als de troonrede. In de troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. De vergadering wordt bijgewoond door ministers en staatssecretarissen, door vertegenwoordigers van het Corps Diplomatique en de Hoge Colleges van Staat en door andere vertegenwoordigers uit diverse sectoren van de samenleving.

Traditiegetrouw gaat het vervoer naar de Ridderzaal in een Koninklijke stoet met koetsen en bereden ere-escortes. Al sinds 1814-1815 is de opstelling van de Koninklijk Stoet min of meer een vast gegeven in het groot Koninklijk ceremonieel. Willem I en III maakten, net als de Koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix en nu Koning Willem-Alexander gebruik van een koets voor het vervoer naar de Ridderzaal, Willem II ging te paard omringd door bereden leden van de Hofhouding en adjudanten. In de Koninklijke stoet op Prinsjesdag 2016 rijden naast vier rijtuigen 170 ruiters en 190 paarden mee die deel uitmaken van de bereden ere-escortes van diverse Krijgsmachtonderdelen en het Korps Nationale Politiediensten.

Dit jaar rijden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima niet in de Gouden Koets, maar in de Glazen Koets. De Gouden Koets wordt gerestaureerd en is voor enkele jaren niet inzetbaar. Net als gebruikelijk bij de Gouden Koets wordt de Glazen Koets getrokken door 8 paarden. Het achtspan dat de koets van het Koningspaar trekt wisselt om het jaar. Dit jaar zijn het Friese paarden. Volgend jaar zijn de Gelderlanders weer aan de beurt.

Glazen Koets

In 1826 is de Glazen Koets in gebruik genomen. Tussen 1904 en 1923 werd soms de Gouden en soms de Glazen Koets gebruikt, maar na 1923 is deze koets niet meer ingezet voor Prinsjesdag. Onlangs is de Glazen Koets gerestaureerd. Na twee jaar vooronderzoek hebben vaklieden en experts uit binnen- en buitenland vijf jaar aan de restauratie gewerkt. Veel van dat werk is uniek en specialistisch handwerk. De renovatie van de Glazen Koets heeft 1,2 miljoen euro gekost, deze kosten zijn opgevangen binnen Begroting I de Koning en zijn niet extra ten laste van de belastingbetaler gekomen.

Gouden Koets

In 2015 is na Prinsjesdag vervolgens begonnen met het vooronderzoek voor de restauratie van de Gouden Koets, die een aantal jaar zal duren. De restauratie zal zich richten op vier onderdelen van de koets: het onderstel, de kast, de stoffering en de bok. Het gaat onder andere om intensieve restauratiewerkzaamheden aan het houtsnijwerk en de wielen. Daarnaast worden de draagriemen aan de kast en de koorden en de kwasten op de bok vervangen en worden de textiele materialen onder handen genomen.

Experts zijn bezig met het afronden van de onderzoeken naar de toestand van de verschillende onderdelen. Op basis daarvan en op basis van de inbreng van een ingestelde Raad van Advies, wordt besloten over het vervolg van de restauratie. Daarna volgt een proces van gedetailleerde offertes en het verstrekken van restauratieopdrachten. Het is daarom te vroeg voor een precieze indicatie van de kosten, al bieden de kosten van de restauratie van de Glazen Koets wel enig houvast. Net als bij de Glazen Koets worden de kosten van de restauratie van de Gouden Koets opgevangen binnen Begroting I de Koning: er worden geen extra kosten neergelegd bij de belastingbetaler.

Later vandaag worden downloadfoto’s van de Glazen Koets en enkele onderdelen van de Gouden Koets ter beschikking gesteld via www.koninklijkhuis.nl.