Koning ontvangt formateur Rutte

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagavond 25 oktober, op Paleis Noordeinde, formateur Rutte ontvangen. De formateur heeft de Koning geïnformeerd over de afronding van de formatiefase. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Koning zojuist per brief laten weten dat de formateur zijn eindverslag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden en dat de Kamer volgende week woensdag en donderdag, 1 en 2 november, over de regeringsverklaring zal debatteren. Hiermee staat vast dat aan alle democratische en constitutionele eisen is voldaan, op grond waarvan de Koning morgen, donderdag 26 oktober, overeenkomstig de artikelen 43, 46 en 49 van de Grondwet de nieuwe ministers en staatssecretarissen zal benoemen en beëdigen.

Beeld: ©Rotapool / Frank van Beek
Koning Willem-Alexander ontvangt formateur Rutte.