Koning ontvangt Europese Vereniging van Raden van State

Zijne Majesteit de Koning heeft op maandagmiddag 14 mei 2018 de leden van de Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechtelijke colleges, ACA-Europe, ontvangen op Paleis Noordeinde.

Beeld: ©Rotapool / Frank van Beek
Koning Willem-Alexander ontvangt de Europese Vereniging van Raden van State op Paleis Noordeinde.

Vanaf juni 2016 is het voorzitterschap van ACA-Europe in handen van de Nederlandse Raad van State, waar vice-president mr. J.P.H. Donner de dagelijkse leiding heeft over het college. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State.

ACA-Europa organiseert themabijeenkomsten, symposia en werkbezoeken. Hierdoor wil zij de uitwisseling bevorderen van informatie, ideeën en praktijkervaring tussen adviseurs voor wetgeving en tussen hoogste bestuursrechters. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn binnen ACA-Europe vertegenwoordigd. Ook het Europese Hof van Justitie en de Europese Commissie nemen deel aan de activiteiten van de vereniging. Het secretariaat van ACA-Europe is ondergebracht bij de Belgische Raad van State. Het voorzitterschap rouleert elke twee jaar.

De leden van ACA-Europe zijn in Den Haag voor een symposium over technologie en recht. Tijdens het symposium wisselen zij van gedachten over de effecten van de snelle technologische ontwikkelingen op de taak van de rechter, het bestuur en de wetgever in Europa. Na dit symposium neemt Duitsland het voorzitterschap over van Nederland.

RVD, nr. 118