Benoeming staatssecretaris Justitie en Veiligheid

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning zal, op voordracht van de minister-president, mevrouw mr. A. Broekers-Knol met ingang van dinsdag 11 juni 2019 benoemen tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris wordt dinsdagmiddag op Paleis Noordeinde ontvangen en ten overstaan van de Koning beëdigd.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander benoemt mevrouw mr. A. Broekers-Knol tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.