Ontslagaanvraag staatssecretaris van Financiën

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De staatssecretaris van Financiën, drs. M. Snel, heeft woensdag 18 december 2019 Zijne Majesteit de Koning verzocht hem ontslag te verlenen als staatssecretaris van Financiën. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe staatssecretaris van Financiën is voorzien, zal de minister van Financiën, mr. W.B. Hoekstra, de taken van de staatssecretaris overnemen.