Viceminister-president Ollongren

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, op voordracht van de minister-president, besloten drs. K.H. Ollongren met ingang van 14 mei 2020 weer te belasten met de hoedanigheid van viceminister-president. De Koning heeft vandaag minister Koolmees ontheven van de hoedanigheid van viceminister-president.

RVD nr. 79