Telefoongesprek Koning met informateur

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 9 juli 2021, telefonisch contact gehad met informateur drs. M.I. Hamer. Zij heeft de Koning geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de kabinetsinformatie.

RVD, nr. 203