Ontslag minister voor Medische Zorg

Mededeling van het Kabinet van de Koning: 

De minister voor Medische Zorg, drs. T. van Ark, heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht haar per 3 september 2021 ontslag te verlenen als minister voor Medische Zorg om gezondheidsredenen. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. H.M. de Jonge en drs. P. Blokhuis, zullen de taken van de minister voor Medische Zorg overnemen.

RVD, nr. 247