Koning spreekt voorzitter Tweede Kamer

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft heden, 8 september 2021, op Paleis Noordeinde de voorzitter van de Tweede Kamer drs. V.A. Bergkamp ontvangen. Zij heeft de Koning geïnformeerd over de uitkomsten van het Kamerdebat over het eindverslag van informateur drs. M.I. Hamer en over de aangenomen motie waarin de heer J.W. Remkes als nieuwe informateur is aangewezen.

RVD, nr. 252