Ontslag minister van Defensie

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De minister van Defensie, mevrouw A.Th.B. Bijleveld, heeft vrijdag 17 september 2021 Zijne Majesteit de Koning verzocht haar per direct ontslag te verlenen als minister van Defensie. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Defensie is voorzien, zal de minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus, tijdelijk belast worden met de leiding van het ministerie van Defensie.

RVD, nr. 262