Telefoongesprek Koning met informateurs

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 18 november 2021, telefonisch contact gehad met informateurs de heer J.W. Remkes en drs. W. Koolmees. Zij hebben de Koning geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de kabinetsinformatie.

RVD, nr. 333