Koning ontvangt formateur Rutte

Mededeling van het Kabinet van de Koning: 

Zijne Majesteit de Koning heeft zaterdagmiddag 8 januari 2022 op Paleis Huis ten Bosch formateur Rutte ontvangen. De formateur heeft de Koning geïnformeerd over de afronding van de formatiefase en het eindverslag dat hij vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft aangeboden. Hiermee staat vast dat aan alle democratische en constitutionele eisen is voldaan op grond waarvan op maandag 10 januari 2022, overeenkomstig de artikelen 43, 46 en 49 van de Grondwet, de nieuwe ministers en staatssecretarissen bij Koninklijk Besluit worden benoemd en ten overstaan van de Koning worden beëdigd.

RVD, nr. 5