Minister-president biedt Koning ontslag kabinet aan

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Minister-president drs. M. Rutte, heeft aan Zijne Majesteit de Koning het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden. De Koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten. 
Zaterdag 8 juli ontvangt de Koning demissionair minister-president Rutte op Paleis Huis ten Bosch voor een toelichting op de ontslagaanvraag van het kabinet.

RVD, nr. 183