Ontslag vice-minister-president, minister van Buitenlandse Zaken

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De vice-minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, mr. W.B. Hoekstra, heeft vrijdag 1 september 2023 Zijne Majesteit de Koning verzocht hem per direct ontslag te verlenen als vice-minister-president en minister van Buitenlandse Zaken. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is voorzien, zal de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mr. drs. E.N.A.J. Schreinemacher, tijdelijk belast worden met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal een nieuwe minister worden gezocht.

RVD, nr. 211