Nieuwe taakverdeling ministers

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft op 4 september 2023, op voordracht van de minister-president, met ingang van 5 september 2023:

  • minister mr. E.N.A.J. Schreinemacher ontheven van de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en belast met de aangelegenheden betreffende Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 
  • minister mr. drs. H.G.J. Bruins Slot ontheven van de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en belast met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
  • minister H.M. de Jonge belast met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ir. C.E.G. van Gennip, benoemd tot viceminister-president.

RVD, nr. 213