Koning spreekt voorzitter Tweede Kamer

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, woensdagavond 14 februari 2024, telefonisch contact gehad met de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer M. Bosma. Hij heeft de Koning geïnformeerd over de uitkomsten van het debat in de Tweede Kamer inzake het eindverslag van informateur prof. dr. R.H.A. Plasterk en de opdracht van de nieuwe informateur prof. dr. K. Putters.

RVD, nr. 35