Ontslag minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Minister mr. drs. E.N.A.J. Schreinemacher zal, na afwezigheid sinds 4 december 2023 vanwege haar zwangerschap en bevalling, haar taken als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking weer hervatten per 15 april 2024.
 
Gedurende de periode dat minister Schreinemacher ontheven was van de aangelegenheden betreffende Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn haar taken overgenomen door mr. G.E.W. van Leeuwen die op 4 december 2023 is benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Nu minister mr. drs. E.N.A.J. Schreinemacher haar taken weer hervat, zal Zijne Majesteit de Koning, op voordracht van de minister-president op de meest eervolle wijze, met ingang van 15 april 2024, ontslag verlenen aan mr. G.E.W. van Leeuwen als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.
 

RVD, nr. 103