Samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend

Naast de formele taken als Staatshoofd zet de Koning zich in voor de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden. De Koning heeft daarbij een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol.

Samenbindend

De Koning verbindt mensen en groepen en steunt het werk van mensen en organisaties die een samenbindende rol in onze samenleving hebben. Hij is daarbij onpartijdig. Zo draagt hij bij aan stabiliteit in de samenleving en aan de continuïteit en vooruitgang van het land. Hij geeft uitdrukking aan de nationale gevoelens die onder burgers leven bij vreugdevolle en treurige gebeurtenissen.

Vertegenwoordigend

Daarnaast vertegenwoordigt hij het Koninkrijk der Nederlanden in binnen- en buitenland. De Koning legt bijvoorbeeld werkbezoeken in provincies en gemeenten af, bezoekt de eilanden in de Antillen en brengt jaarlijks enkele staatsbezoeken aan het buitenland en ontvangt staatshoofden en regeringsleiders die een bezoek aan Nederland brengen.

Aanmoedigend

De Koning is regelmatig aanwezig bij congressen, (openings)bijeenkomsten, vieringen, herdenkingsplechtigheden en andere officiële evenementen. Zo schenkt de Koning aandacht aan goede initiatieven in de maatschappij en steunt hij ontwikkelingen en activiteiten die daarbij van waarde zijn.