Locatie en datum abdicatie en inhuldiging

Het officiële programma van de dag van de abdicatie en de inhuldiging vindt op 30 april 2013 plaats in Amsterdam.

De ondertekening van de Akte van Abdicatie door Hare Majesteit de Koningin vindt plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Vervolgens vindt de inhuldiging van Zijne Majesteit de Koning plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Meer informatie over de abdicatie en inhuldiging is te vinden op www.koninklijkhuis.nl .