Prins van Oranje wordt Koning Willem-Alexander

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is vanaf het moment van de abdicatie Koning Willem-Alexander.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is vanaf dat moment Koningin Máxima. Hun beider aanspreektitel is Majesteit. Koningin Beatrix wordt na de abdicatie aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, etc. Zodra de Prins van Oranje de troon bestijgt is zijn oudste kind, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia, de eerste in lijn en daarmee de troonopvolger. Zij is vanaf dat moment de Prinses van Oranje (ingevolge artikel 7 Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis).

De titels en namen van de overige leden van de Koninklijke Familie wijzigen niet na de abdicatie door Koningin Beatrix. Wel verandert op grond van de wet de samenstelling van het Koninklijk Huis en de lijn van troonopvolging.

Vanaf het moment van abdicatie begint de lijn van troonopvolging bij de kinderen van Zijne Majesteit de Koning: Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alexia, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ariane.
Daarna zijn achtereenvolgens Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn, diens kinderen en tot slot Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet mogelijke troonopvolgers.

Vanaf het moment van abdicatie komen de kinderen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven niet langer in aanmerking voor de troon. Ook zijn zij niet langer lid van het Koninklijk Huis.