Instelling Ministeriële Commissie Troonswisseling en werkgroepen

Naar aanleiding van de aankondiging door Hare Majesteit de Koningin van haar abdicatie op 30 april 2013 heeft de ministerraad een Ministeriële Commissie Troonswisseling (MCT) ingesteld die onder leiding staat van de minister-president.

Binnen de MCT vindt afstemming van de benodigde besluitvorming met betrekking tot abdicatie en inhuldiging plaats.

De werkzaamheden van de MCT worden voorbereid door de Ambtelijke Coördinatiecommissie Troonswisseling (CCT). Hieronder vallen onder meer een werkgroep communicatie en een werkgroep veiligheid.