Nationaal Comité Inhuldiging

De ministerraad heeft op voorstel van de minister-president ingestemd met de instelling van een Nationaal Comité Inhuldiging.

Het Nationaal Comité heeft tot taak bepaalde feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te coördineren. Tevens zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan de nieuwe Koning en Koningin coördineren en in goede banen leiden. De abdicatie en inhuldiging zelf maken vanzelfsprekend geen onderdeel uit van de taken van het Nationaal Comité. Het organiseren van feestelijkheden op de dag van de inhuldiging door Oranjeverenigingen en anderen overal in het land staat hier ook los van.

De heer dr. G.J. (Hans) Wijers wordt voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging. De samenstelling van het Nationaal Comité zal binnenkort bekend worden gemaakt. Informatie over de werkwijze zal op korte termijn ook te vinden zijn op www.koninklijkhuis.nl .

Het Nationaal Comité gaat invulling geven aan de uitdrukkelijke wens van het nieuwe Koningspaar dat de inhuldiging door alle Nederlanders in gezamenlijkheid kan worden gevierd.