Prins van Oranje legt officiële functies neer

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje legt naar aanleiding van de troonswisseling zijn officiële functies neer, met in achtneming van de termijn en afhankelijk van de procedures van de betreffende organisatie.

Hare Majesteit de Koningin en de Prins van Oranje nemen in het komend jaar een beslissing over voortzetting van hun erefuncties en beschermheer/vrouwschappen in de toekomst. Hierover volgt te zijner tijd nadere berichtgeving. Prinses Máxima zal in beginsel haar huidige (ere)functies behouden wanneer zij Koningin wordt.

De Prins heeft de President van het IOC per direct gevraagd hem van zijn verplichtingen als IOC lid in Nederland te ontheffen. Dit betekent statutair dat zijn ontslag bij de eerst volgende sessie (Buenos Aires, september 2013) goedgekeurd moet worden en per einde kalenderjaar 2013 ingaat.

Het neerleggen van het voorzitterschap van UNSGAB, de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal (SG) van de Verenigde Naties (VN) gebeurt in overleg met de SG van de VN. Ook het voorzitterschap van de Adviescommissie Water legt de Prins neer. Dit gebeurt in overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu.