Naamswijziging Kabinet der Koningin

De naam van het ‘Kabinet der Koningin’ luidt na de abdicatie ‘Kabinet van de Koning’.

Deze naamswijziging is conform het Besluit van 18 december 2003 houdende bepalingen over het Kabinet van de Koning.