Hoofdlijnen programma Troonswisseling

Programma op hoofdlijnen (wijzigingen voorbehouden):

29 april 2013

20.00 - 22.30 uur
Diner, op uitnodiging van Hare Majesteit de Koningin, met leden van de Koninklijke Familie en onder andere vorstelijke en buitenlandse missies in het Rijksmuseum.

30 april 2013

10.00 - 10.30 uur
Abdicatie van Hare Majesteit de Koningin, in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Aanwezig zijn onder anderen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Rijksministerraad, de vicepresident van de Raad van State, de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en leden van de Koninklijke Familie.
De Koningin houdt een korte toespraak. Aansluitend leest de directeur van het Kabinet der Koningin de Akte van Abdicatie voor, die de Koningin vervolgens bekrachtigt. Tot slot tekenen de getuigen de Akte.

10.30 - 10.50 uur
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden betreden het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Prinses Beatrix en de Koning houden een korte toespraak waarna het Wilhelmus wordt gespeeld. Aansluitend betreden Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinsessen Alexia en Ariane eveneens het balkon.

13.30 uur
Opening Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, voorafgegaan door binnenkomst leden Staten-Generaal en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad, de Raad van State van het Koninkrijk en de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

13.50 uur
Vertrek Prinses Beatrix en overige leden Koninklijke Familie naar De Nieuwe Kerk.

14.00 uur
Vertrek van de Koning en het hoofdcortège naar De Nieuwe Kerk.
14.00 - 15.30 uur
Beëdiging en inhuldiging van de Koning tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk. Toespraak en eedaflegging door de Koning. Toespraak door de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf. Afleggen Inhuldigingsverklaring door de voorzitter. Afleggen van eed of belofte door leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

15.30 uur
Vertrek van de Koning en het gevolg naar het Koninklijk Paleis Amsterdam.

16.30 - 18.00 uur
Receptie voor vorstelijke en buitenlandse missies, leden van de Staten-Generaal en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Rijksministerraad, Raad van State van het Koninkrijk, gouverneurs en premiers van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten, het Corps Diplomatique en andere autoriteiten in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

19.30 uur
Het Koningslied wordt in aanwezigheid van de Koning en Koningin ten gehore gebracht voorafgaand aan de vaartocht. Dit gebeurt bij het EYE Filmmuseum via een videoverbinding met Ahoy Rotterdam.

19.45 uur - 21.00 uur
De Koning en Koningin maken met hun dochters een vaartocht over het IJ. Zij varen vanaf EYE Film Instituut langs het Oeverpark en de kop van het Java-eiland. Op verschillende locaties langs de vaarroute krijgen zij een feestelijk programma aangeboden, waaronder een mini-sail.

21.00 uur
Afsluitend feest. De minister-president is gastheer namens de Rijksministerraad.