Samenstelling cortèges

RVD, nr. 105: De stoet die Zijne Majesteit de Koning op 30 april 2013 zal begeleiden van het Koninklijk Paleis Amsterdam naar De Nieuwe Kerk is samengesteld middels een drietal cortèges.

Het eerste cortège bestaat uit de leden van de Staten-Generaal en leden van de ASC-staten (Aruba, Sint-Maarten en Curaçao ). Zij worden gevolgd door het tweede cortège bestaande uit de leden van de Rijksministerraad, de staatssecretarissen en vertegenwoordigers van de Raad van State. Het derde cortège, het hoofdcortège, bestaat in chronologische volgorde uit de volgende leden.

Hoornblazers:

 • Sergeant-majoor der mariniers R.V. van Balen
 • Sergeant-majoor der mariniers T.A.J. Jetten

Herauten van Wapenen:

 • Professor dr. R.H. Dijkgraaf (oudste)
 • Mevrouw dr. R.V.M. Jones-Bos MA
 • Mevrouw T.E.G. van Grunsven

Koningen van Wapenen:

 • Generaal van Uhm (oudste)
 • Dr. A. Kuipers

Ceremoniemeester van Z.M. de Koning:
Drs. W.N. Cosijn

Leden Hofhouding, twee aan twee:

 • Mr. J.W. Leeuwenburg, algemeen secretaris
 • Mevrouw drs. J.F. Zaaijer, persoonlijk aadviseur
 • Generaal-majoor H. Morsink, adjudant-generaal
 • Drs. J. Baars, thesaurier
 • De Heer E.W. Veen, kamerheer
 • De Heer S.A.M. Klein Schiphorst, hofmaarschalk
 • Mr. E.H.V. Dahmen, intendant der Koninklijke Paleizen
 • Kolonel G.E. Wassenaar, stalmeester
 • Drs. Ph.C.B. Maarschalkerweerd, directeur Koninklijk Huisarchief
 • Drs. E.F. Verwaal, plaatsvervangend algemeen secretaris
 • Mevrouw mr. dr. B.G. Tahzib-Lie, particulier secretaris
 • Drs. J.A. Klarenbeek, particulier secretaris

Drager Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (rechts):
Z.E. professor mr. J.M. Saleh

Drager Nederlandse Grondwet (links):
Z.E. mr. H.D. Tjeenk Willink

Drager Rijkszwaard:
Z.E. Generaal T.A. Middendorp, Commandant der Strijdkrachten

Begeleiders Rijkszwaard:
Kapitein der Mariniers J. Abma, Eerste Luitenant der Koninklijke Marechaussee A.E.T. Roelofs

Drager Standaard van het Koninkrijk:
Z.E. Luitenant-generaal der Mariniers A.G. van Ede, Inspecteur Generaal Krijgsmacht

Begeleiders Standaard van het Koninkrijk:

 • Kapitein van de Koninklijke Landmacht A. Mulders
 • Kapitein van de Koninklijke Luchtmacht b.d. S. Have

Vaandels en Standaarden:
Vaandel Eskader:
Kapitein-Luitenant ter Zee A. van de Sande

Vaandel Garderegiment Grenadiers en Jagers:
Luitenant-kolonel L.A.W. Schreurs

Vaandel Koninklijke Luchtmacht:
Luitenant-kolonel M. Duivesteijn

Standaard Koninklijke Marechaussee:
Luitenant-kolonel F.C.M. Rippens

Standaard Nationale Politie:
Commissaris van Politie S. van Zanten

Grootmeester van het Huis van Z.M. de Koning:
Z.E. drs. M. Hennis

Z.M. de Koning en H.M. Koningin Máxima

Dragers sleep Koninklijke mantel:

 • Luitenant-kolonel P.M.G. Lukken
 • Kapitein-luitenant ter Zee S.M. Oost
 • Luitenant-kolonel A.J.M. Wertenbroek
 • Luitenant-kolonel S.A.R. Riedstra

Grootmeesteres van het Huis van Z.M. de Koning:
H.E. Mevrouw mr. M.L.A. van Loon-Labouchere

Hofdames:

 • Mevrouw drs. O.A. Gaarlandt-van Voorst van Beest
 • Drs. M.L.A. Barones van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael

Operationeel Commandanten:

 • Z.E. Vice-admiraal M.J.M. Borsboom, Commandant der Zeestrijdkrachten
 • Z.E. Luitenant-generaal M.C. de Kruif, Commandant der Landstrijdkrachten
 • Z.E. Luitenant-generaal A. Schnitger, Commandant der Luchtstrijdkrachten
 • Z.E. Luitenant-generaal J.A.J. Leijtens, Commandant van de Koninklijke Marechaussee
 • Eerste Hoofdcommissaris van Politie mr. G.L. Bouman, Korpschef van de Nationale Politie