Wapenkoningen en wapenherauten

RVD, nr. 104: Zijne Majesteit de Koning wordt op 30 april 2013 in het hoofdcortège van het Koninklijk Paleis Amsterdam naar De Nieuwe Kerk traditiegetrouw begeleid door wapenkoningen en wapenherauten.

De herauten en koningen van wapenen vervullen net als de dragers van het Statuut voor het Koninkrijk en de Nederlandse Grondwet een belangrijke ceremoniële functie bij de inhuldiging. Het betreft mensen die zich op hun vakgebied en in hun rol sterk hebben onderscheiden en hun vakgebied voor een breed publiek toegankelijk hebben gemaakt. Om die reden zijn door de Koning gekozen:

  • Prof.mr. Jaime Saleh (drager Statuut): Minister van Staat, oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen.
  • Mr. Herman Tjeenk Willink (drager Grondwet): Minister van Staat, voormalig vice-president van de Raad van State.
  • Prof.dr. Robbert Dijkgraaf (heraut): oud-president van De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton.
  • Mevrouw Anky van Grunsven (heraut): heeft de meeste deelnames aan Olympische Spelen ooit op haar naam en de meeste Olympische medailles behaald in de Nederlandse geschiedenis.
  • Mevrouw drs. Renée Jones-Bos (heraut): Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zij vertegenwoordigt de kracht en het belang van de publieke dienst.
  • Generaal b.d. Peter van Uhm (koning van wapenen): oud-Commandant der Strijdkrachten.
  • Dr. André Kuipers (koning van wapenen): ruimtevaarder.