Getuigen en gasten bij abdicatie Koningin

Hare Majesteit de Koningin bekrachtigt met haar handtekening de Akte van Abdicatie in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Dat doet zij in aanwezigheid van getuigen en gasten.

Vanaf het moment dat zij de Akte van Abdicatie heeft ondertekend is Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje Koning.
Als eersten van de getuigen ondertekenen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de Akte.
Daarna tekenen de overige getuigen. Dit zijn achtereenvolgens:

 • de voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal;
 • de ministers van het Koninkrijk;
 • de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk;
 • de leden van de deputaties uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 • de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;
 • de burgemeester van Amsterdam;
 • de directeur van het Kabinet van de Koning.

De namen van deze getuigen:
Mr. G.J. de Graaf, Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Mevrouw A. van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal;
Z.E. drs. M. Rutte, Minister-president, Minister van Algemene Zaken;
Z.E. mr. dr. L.F. Asscher, Vice-Minister-President, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Z.E. drs. F.C.G.M. Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken;
Z.E. mr. I.W. Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie;
Z.E. dr. R.H.A. Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
H.E. mevrouw dr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Z.E. ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, Minister van Financiën;
H.E. Mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie;
H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,Minister van Infrastructuur en Milieu;
Z.E. H.G.J. Kamp, Minister van Economische Zaken;
H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
Z.E. drs. S.A. Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst;
Z.E. de Heer E.B. Abath, Gevolmachtigd Minister van Aruba;
Z.E. de Heer R.A.M. Pieters, Gevolmachtigd Minister van Curaçao;
Z.E. de Heer M.S. Voges, Gevolmachtigd Minister van St. Maarten;
Mr. J.P.H. Donner, Vice-President Raad van State van het Koninkrijk;
Z.E. de Heer F.J. Refunjol, Gouverneur van Aruba;
Drs. P.F.T. Croes, Voorzitter Staten van Aruba;
Z.E. mr. M.G. Eman, Minister President Aruba;
Mevrouw mr. A.P. van der Pluijm-Vrede, Wnd Gouverneur van Curaçao;
Drs. M. Franco, Voorzitter Staten van Curaçao;
Z.E. drs. D.R. Hodge; Minister President Curaçao;
Z.E. drs. E.B. Holiday, Gouverneur van St. Maarten;
Drs. R.E. Samuel, Voorzitter Staten van St. Maarten;
H.E. mevrouw S. Wescot-Williams, Minister President St. Maarten;
Mr. E.E. van der Laan, Burgemeester van Amsterdam;
De Heer J.W. Remkes, Commissaris van de Koningin Noord-Holland;
Drs. C. Breedveld, Directeur Kabinet der Koningin;

Bij de abdicatie zijn ook enkele leden van de Koninklijke Familie aanwezig als gast. Dit zijn:

 • Prinses Catharina-Amalia;
 • Prinses Alexia;
 • Prinses Ariane;
 • Prins Constantijn;
 • Prinses Laurentien;
 • Prinses Mabel;
 • Prinses Margriet;
 • Prof. mr Pieter van Vollenhoven;
 • Prinses Irene;
 • Prinses Christina