Koning Willem-Alexander beëdigd en ingehuldigd

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag 30 april 2013 beëdigd en ingehuldigd tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

De Koning hield een toespraak en legde de eed af. Vervolgens hield de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf, een toespraak waarna hij de inhuldigingsverklaring aflegde. Leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben aansluitend de eed of belofte afgelegd.

Beëdiging Koning Willem-Alexander

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft tijdens de openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk te Amsterdam op 30 april 2013 de volgende eed afgelegd:

'Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!'

Vervolgens heeft de voorzitter namens de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten de volgende verklaring uitgesproken:

'Wij ontvangen en huldigen, in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet, U als Koning; Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven.

Wij zweren (beloven) alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal, Staten van Aruba, Staten van Curaçao en Staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen.

Zo waarlijk helpe ons God almachtig! (dat beloven wij!) '

Aansluitend volgde een hoofdelijke beëdiging of bevestiging van de voorzitter en leden van de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten.

De teksten zijn conform artikel 32 van de grondwet, Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning. Deze is vastgesteld bij Rijkswet van 27 februari 1992.